Zaproszenie na spotkanie z Komitetami Domowymi

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo.

Zarząd SMB „Jary” zaprasza członków Komitetów Domowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie SMB „Jary” przy ulicy Surowieckiego 12, w sali nr 209 (Sala Konferencyjna).

Tematem spotkania będą zasady przygotowania projektu planu remontów oraz zatwierdzania planu remontów przez Radę Nadzorczą.

Przewidywany czas spotkania: 60 minut.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Z poważaniem:

Zarząd SMB „Jary”