Informacja dot. włączenia centralnego ogrzewania w zasobach SMB “JARY”

SMB „Jary” informuje, że zlecono dostawcy ciepła (Veolia Energia Warszawa S.A. – d.SPEC) włączenie z dniem 18.09.2019 r. ogrzewania naszych zasobów. Węzły cieplne wszystkich budynków wielorodzinnych są eksploatowane przez dostawcę, t.j. SPEC-Veolię. Wszelkie awarie ogrzewania przez cały sezon grzewczy, prosimy kierować telefonicznie na punkt zgłoszeń Spółdzielni tel. 22 641 69 00, czynny całą dobę. Prosimy również o osobiste interwencje w Veolia Energia (tel. 22 658 58 58; mail:).