Uzupełniony skład Rady Nadzorczej SMB “Jary”

Zarząd SMB “Jary” informuję, że w dniu 19.09.2019 r. Walne Zgromadzenie SMB “Jary” podjęło uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o następujące osoby:

  1. Marta Braun
  2. Danuta Frączek
  3. Kazimierz Jóskowiak
  4. Robert Kołakowski
  5. Maciej Molak