Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego.