Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie zasiłku docelowego