Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 19 marca 2020 r.