Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 23 kwietnia 2020 r.