Informacja dotycząca koszenia trawników

Zarząd SMB „Jary” informuje o utrzymaniu zakazu koszenia terenów wspólnych z powodu suszy. Ewentualne, punktowe obniżanie wysokości znacznie wyrośniętej darni będzie wynikało z rzeczywistych potrzeb i będzie miało na celu utrzymanie kondycji trawnika. Użytkownikom ogródków przydomowych także rekomendujemy ograniczenie koszenia i wystawianie pojemników z wodą dla ptaków i jeży w czasie suszy.