Informacja dotycząca terminu zwołania Walnego Zgromadzenia