Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 21 maja 2020 r.