Dokarmianie ptaków

Zarząd SMB „Jary” przypomina, że dokarmianie ptaków poza sezonem zimowym jest działaniem wysoce szkodliwym. Obecnie ptaki mają dostęp do naturalnego pożywienia, a pieczywo i inne pokarmy solone/nadpsute mają negatywny wpływ na ich układ trawienny oraz sprzyjają wzrostowi populacji szczurów. Stwierdzone przypadki wyrzucania resztek jedzenia na trawniki mogą Państwo zgłaszać do Straży Miejskiej pod numer tel. 986.