Informacja dotycząca koszenia trawy

Z uwagi na liczne, potwierdzone kontrolą przez Administratorów skargi Mieszkańców dot. znacznie przerośniętej darni Zarząd SMB „Jary” informuje o planowanym przystąpieniu do koszenia trawy od dnia 20.05.2020 r. Prace wykonywane będą zgodnie z zaleceniami Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.  Ostateczny termin zależy od warunków atmosferycznych. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w czasie upałów i deficytu opadów koszenie będzie ograniczane, a łączna liczba koszeń w stosunku do lat ubiegłych będzie zredukowana.