ZAWIADOMIENIE O OTWARCIU BUDYNKU SPÓŁDZIELNI DLA MIESZKAŃCÓW