Zaproszenie na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 25.06.2020