Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 20 sierpnia 2020 r.