• SMB „JARY”
  • Aktualności
  • Stan przekształceń w SMB JARY wg. ustawy z 20.08.2018 r.
    o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
    zabudowanych na cele mieszkaniowe
    w prawo własności tych gruntów

Stan przekształceń w SMB JARY wg. ustawy z 20.08.2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów