• SMB „JARY”
  • Aktualności
  • Szanowni Mieszkańcy, jeszcze w tym roku nastąpi zwrot użytkownikom lokali mieszkalnych znajdujących się przy poniższych adresach, nadpłaconej w 2019 roku opłaty przekształceniowej za nabycie prawa własności gruntów pod budynkami mieszkalnymi w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów:

Szanowni Mieszkańcy, jeszcze w tym roku nastąpi zwrot użytkownikom lokali mieszkalnych znajdujących się przy poniższych adresach, nadpłaconej w 2019 roku opłaty przekształceniowej za nabycie prawa własności gruntów pod budynkami mieszkalnymi w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów: