Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” uprzejmie informuje, że w dniu 19.01.2021 r. w gablotach na klatkach schodowych wywieszona zostanie informacja o stanie zadłużenia lokali na koniec kwartału 2020 roku tj. na dzień 31.12.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że członek Spółdzielni zgodnie z art. 30 prawo spółdzielcze oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” ma prawo przeglądać Rejestr Członków w którym umieszczana jest informacja o nieuregulowanych zobowiązaniach finansowych członków wobec Spółdzielni – zalegających z płatnościami powyżej 6 miesięcy.

Rejestr dostępny jest w dziale członkowsko-mieszkaniowym SMB „Jary”.