List otwarty w spr. opłat za śmieci w m. st. Warszawa

Szanowni Mieszkańcy.

W ramach sprzeciwu do przyjętych przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwał w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawiciele warszawskich spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych wystosowali do Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy oraz Radnych Koalicji Obywatelskiej m. st. Warszawy “List otwarty w spr. opłat za śmieci w m. st. Warszawa”, którego treść zamieszczamy w poniższym linku:

List otwarty w spr. opłat za śmieci w m. st. Warszawa