• SMB „JARY”
  • Aktualności
  • Stan przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w SMB Jary na dzień 31.01.2021 r.

Stan przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w SMB Jary na dzień 31.01.2021 r.