Zatrudnimy inspektora ds. sanitarnych

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni osobę na stanowisko: inspektora ds. sanitarnych (w wymiarze 1 etatu)

Zakres obowiązków:

 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót sanitarnych;
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów;
 • dokonywanie wizji lokalnych i ocena stanu technicznego nieruchomości;
 • udział w pracach komisji technicznych i przetargowych;
 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznych do przetargów;
 • współpraca z Administratorami;
 • obsługa bezpośrednia mieszkańców w zakresie swoich obowiązków;
 • wykonywanie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych i kontrola tych przeglądów realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne;
 • uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej;
 • staż pracy minimum 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót sanitarnych (mile widziane doświadczenie w pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym);
 • dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych;
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów;
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA;
 • wiedza praktyczna w zakresie wykonawstwa i szacowania robót sanitarnych.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;
 • praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (pożądana);

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 26.02.2021 r., na adres: lub na adres: SMB „Jary” ul. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa. Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o podpisanie następującej klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2019r. poz. 1781), prowadzonych przez SMB „Jary” z siedzibą w Warszawie.”