Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni Głównego Księgowego

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie gospodarki finansowej Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi ustawami, statutem, wewnętrznymi regulaminami i uchwałami jej organów;
 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi ustawami, z uwzględnieniem obowiązujących uregulowań wewnątrzspółdzielczych;
 • Organizowanie pracy i nadzór podległych komórek organizacyjnych: sekcji finansowo – księgowej, sekcji czynszów analiz i rozliczeń i sekcji lokali użytkowych;
 • Nadzór nad sporządzaniem rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, analiz ekonomicznych, zestawień, kalkulacji opłat oraz planów gospodarczo-finansowych;
 • Realizowanie wynikających z ustaw obowiązków podatkowych i składkowych oraz innych opłat publiczno-prawnych;
 • Windykacja należności i zadłużeń wobec Spółdzielni;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Staż w Spółdzielni Mieszkaniowej 5 lat na stanowisku Głównego Księgowego (ewentualnie Zastępcy Głównego Księgowego);
 • dobra znajomość prawa spółdzielczego (w tym ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych);
 • komunikatywność;
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL)
 • umiejętność nadzoru i organizowania pracy podległych pracowników.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;
 • praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę na cały etat;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 08.04.2021 r., na adres: lub SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: .  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.