Stan przekształceń prawa użytkowania wieczystego w SMB “Jary” na dzień 30.03.2021 r.