• SMB „JARY”
  • Aktualności
  • Stan przekształceń w SMB “JARY” wg. ustawy z dnia 20.08.2020 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Stan przekształceń w SMB “JARY” wg. ustawy z dnia 20.08.2020 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.