Informacja dotycząca decyzji w sprawie organizacji walnego zgromadzenia w SMB „Jary”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzonymi zasadami i ograniczeniami wynikającymi z ogłoszonego stanu epidemii SARS-CoV-2, sprawa możliwości prawnych organizacji Walnego Zgromadzenia, była omawiana na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 30.08.2021 r. 

Ponadto informujemy, iż aktualne ograniczenia i zakazy w odbywaniu zebrań wprowadzone na mocy § 26 ust. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 861), obowiązują do dnia 30.09.2021r.

Wobec powyższego w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Członków Spółdzielni, Zarząd postanowił odłożyć decyzje w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenie do czasu wydania nowych regulacji prawnych przez Radę Ministrów, tj. najwcześniej po dniu 01.10.2021r. Dopiero w przypadku zmiany wprowadzonych ograniczeń i zakazów będzie możliwe podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia. 

O ww. decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.