Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia br. złożone zostało pismo Przedstawicieli Spółdzielni mieszkaniowych w tym SMB „Jary” do Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dot. stwierdzenia nieważności uchwały Rady m. st. Warszawy nr LVI/1749/2021  z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 20211., poz. 10074) oraz wstrzymania wykonania tej uchwały.

Pismo Przedstawicieli Spółdzielni mieszkaniowych w tym SMB „Jary” do Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła – link.