Szanowni Mieszkańcy

W związku z zakończeniem pandemii, a co za tym idzie zdjęciem wielu obostrzeń Zarząd SMB „Jary” organizuje spotkania otwarte z Komitetami Domowymi oraz mieszkańcami budynków, w których komitety nie zostały zawiązane.

Wszystkich chętnych zamieszkałych w niżej wymienionych budynkach zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Biurze Spółdzielni  /sala Konferencyjna/.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyć będą kierownicy działu technicznego i eksploatacji oraz administrator nieruchomości i inspektor nadzoru budowlanego.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami proszone są o przesłanie odpowiednio wcześniej na adres e-mail bądź dostarczenie do Spółdzielni sprecyzowanego zapytania, co pozwoli Zarządowi na udzielenie merytorycznej odpowiedzi.