e-BOK

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej SMB „Jary” w zakładce Prawo i Rodo/Regulaminy został zamieszczony Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)  Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” oraz w zakładce Do Pobrania Oświadczenie o zamiarze korzystania z e-BOK, na podstawie którego będziemy wydawać Państwu loginy i hasła do nowego systemu e-BOK.

Zgodnie z§ 2. pkt 5-7 ww. Regulaminu:

  1. Rejestracja Klienta realizowana jest w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia oświadczenia o zamiarze korzystania z e-BOK.
  2. Oświadczenie można złożyć osobiście w biurze Spółdzielni (po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość) lub e-mailem wskazanym w oświadczeniu dotyczącym przesyłania korespondencji.
  3. Po zarejestrowaniu Klienta w serwisie tworzony jest login oraz generowane wstępne hasło, które po raz pierwszy przekazywane jest Klientowi osobiście lub na adres e-mail jeśli taki sposób otrzymywania korespondencji został określony w oświadczeniu dotyczącym przesyłania korespondencji złożonym w Spółdzielni. Kolejne loginy i hasła będą przekazywane Klientowi w sposób wskazany w oświadczeniu dotyczącym przesyłania korespondencji.

Ponadto informujemy, iż w przypadku osobistego odbioru loginu i hasła będą one aktywne następnego dnia.

Do 16 maja br. będą pojawiać się niezaktualizowane naliczenia na koncie.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)  Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”

OŚWIADCZENIE o zamiarze korzystania z e-BOK