W listopadzie Spółdzielnia zakupiła jako nasadzenia zastępcze 49 drzew różnych gatunków (m.in. klony polne, klony czerwone, grusze drobnoowocowe, wiśnie piłkowane ‘Kanzan’). Drzewa zostaną w najbliższym czasie posadzone w różnych lokalizacjach.