Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej 27.02.2023 r. o godz. 18:00.