Walne Zgromadzenie odbędzie w dniu 11 marca 2023 r.