Author Archive

Informacja dotycząca koszenia trawy

Z uwagi na liczne, potwierdzone kontrolą przez Administratorów skargi Mieszkańców dot. znacznie przerośniętej darni Zarząd SMB „Jary” informuje o planowanym przystąpieniu do koszenia trawy od dnia 20.05.2020 r. Prace wykonywane będą zgodnie z zaleceniami Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.  Ostateczny termin zależy od warunków atmosferycznych. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w czasie upałów i deficytu opadów koszenie będzie ograniczane, a łączna liczba koszeń w stosunku do lat ubiegłych będzie zredukowana.

Dokarmianie ptaków

Zarząd SMB „Jary” przypomina, że dokarmianie ptaków poza sezonem zimowym jest działaniem wysoce szkodliwym. Obecnie ptaki mają dostęp do naturalnego pożywienia, a pieczywo i inne pokarmy solone/nadpsute mają negatywny wpływ na ich układ trawienny oraz sprzyjają wzrostowi populacji szczurów. Stwierdzone przypadki wyrzucania resztek jedzenia na trawniki mogą Państwo zgłaszać do Straży Miejskiej pod numer tel. 986.