Aktualna sytuacja Zakątek Cybisa

Do Zarządu wpłynęło pismo wykonawcy z informacją o uzgodnieniach z nadzorem budowlanym co do prowadzonych prac. Z pisma wynika, że zabezpieczenie wykopu ma byc wykonane przez budowę ścian piwnic. SKAN PISMA

Budowa Zakątek Cybisa

W październiku 2016 roku Zarząd SMB Jary skierował następujące pisma:
Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sprowadzenia zagrożenia katastrofą budowlaną przez kierownictwo budowy oraz Zarząd Spółki Włodarzewska SA
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (odpowiedzialności zawodowej) przez kierownictwo budowy
Wezwanie do zabezpieczenie wykopu jako składnika masy sanacyjnej przedsiębiorstwa Włodarzewska SA. (pismo to zostało skierowane również do sądu restrukturyzacyjnego, nadzorcy sądowego oraz GPW – obligacje Włodarzewska SA były w obrocie giełdowym)
Od początku listopada nowy wykonawca przystąpił do prac które powinny dotyczyć wyłącznie zabezpieczenia wykopu. Wykonawca nie uzyskał ani zgody Spółdzielni, ani (wedle naszej wiedzy) zgody Urzędu Dzielnicy na poszerzenie drogi.
Podczas interwencji na terenie przyległym do wykopu w dniu 8 listopada wykonawca został poinformowany że jakiekolwiek wykorzystywanie terenu SMB Jary do prowadzenia prac zabezpieczających wykop przed zawaleniem wymaga przedstawienia informacji o stosowanej technologii, ew. podpisanego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami projektu prac, oraz bezwzględnie uzyskania zgody Zarządu.

Użytkowanie wieczyste Cybisa – Janowskiego

7 listopada 2016 roku Prezydent Warszawy wydała zarządzenia w sprawie przekazania w wieczyste użytkowanie SMB Jary działek  Cybisa 9 oraz Janowskiego 52 i 54 (linki do zarządzeń pod adresami). Podpisanie aktów notarialnych powinno nastąpić jeszcze przed końcem roku. Mapa podziałowa pozostałych nieruchomości jest w opracowaniu.