Informacja

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” oświadcza, że rozwiązanie umowy o pracę z Panem Jerzym Zyzakiem nastąpiło z dniem 22 czerwca 2016 r. na mocy porozumienia stron.

Uchwala Zarządu nr 55/2016 z dn.29.07.2016 w sprawie ustalenia zasad księgowania zwiększenia funduszu remontowego Spółdzielni, zgodnie z Uchwałą nr 04/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.

Uchwala Zarządu nr 55/2016 z dn.29.07.2016 w sprawie ustalenia zasad księgowania zwiększenia funduszu remontowego Spółdzielni, zgodnie z Uchwałą nr 04/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.