Wiolinowy Pasaż – Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę

Zarząd SMB „JARY” Informuje, że Wojewoda Mazowiecki uchylił powtórnie decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę inwestycji Wiolinowy Pasaż. Wojewoda uznał mieszkańców sąsiednich nieruchomości za strony postępowania, jak również powtórnie potwierdził podnoszoną przez nich niedostateczną zgodność projektu budowlanego z planem miejscowym.
Decyzja jest ostateczna w postępowaniu administracyjnym.

W załączeniu Wyciąg z decyzji Wojewody.

Z wyciągu usunięto dane osobowe mieszkańców oraz część treści odnoszącą sie do historii postępowania.

Informacja dotycząca wpłat na Inwestycję Wiolinowy Pasaż

W związku z kolportowanym wśród mieszkańców „żądaniem” dokonywania wpłat na poczet realizacji inwestycji Wiolinowy Pasaż, Zarząd SMB „Jary” informuje, iż zgodnie z treścią umów przedwstępnych o budowę lokalu wpłata 10 % przewidywanych kosztów budowy lokalu jest wymagana dopiero po uzyskaniu przez Spółdzielnię ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku dokonania przed ww. terminem jakiejkolwiek wpłaty na poczet wkładu budowlanego, kwota wpłacona będzie niezwłocznie zwrócona na rzecz osoby wpłacającej.