• SMB „JARY”

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiamy, że w związku z rezygnacją Pana Ryszarda Raka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SMB „Jary”, Rada Nadzorcza w dniu 23.05.2016 r. oddelegowała Pana Stanisława Fronca do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu SMB ”Jary” tj. do dnia 31.05.2016 r., a od dnia 01.06.2016 r. do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SMB” Jary”.