Przetargi 2017

Regulamin przetargów

 1. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB „Jary”.

Harmonogram przetargów

 1. Harmonogram udzielania zamówień na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo-budowlanych na rzecz S.M.B. „JARY”

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Naprawa elewacji budynków wielorodzinnych przy ul. Pięciolinii 6 i ul. Pięciolinii 10.
 2. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Cybisa 8 (kl. III).
 3. Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych oraz oświetlenia w budynkach przy ul. Dembowskiego 15 i ul. Pięciolinii 5.

Archiwum 2017

 1. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB „JARY”.
 2. Remont dźwigów osobowych.
 3. Kompleksowy remont dachów budynków.
 4. Wymiana i remont 4 szt. rozdzielni głównych RG w budynku przy ul. Herbsta 4.
 5. Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych oraz oświetlenia w budynku przy ul. Pięciolinii 2.
 6. Remont instalacji elektrycznych z wymianą rozdzielni głównych i przyłącza oraz montaż pożarowych wyłączników prądu.
 7. Wykonanie audytu bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, pawilonów oraz garaży wolnostojących znajdujących się w zasobach SMB „JARY” wraz z podaniem metod naprawczych dostosowujących budynki do obowiązujących przepisów p.poż.
 8. Wykonanie instalacji nawodnionych pionów przeciwpożarowych.
 9. Remont klatek schodowych wraz z towarzyszącymi robotami zewnętrznymi – ul. Herbsta 4.
 10. Coroczne obowiązkowe sprawdzenie działania wyłączników przeciwpożarowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów .
 11. Remont altanki śmietnikowej.
 12. Remont ciągów pieszo-jezdnych na terenie SMB „Jary”.
 13. Remont instalacji elektrycznych z wymianą rozdzielni głównych i przyłącza oraz montaż pożarowych wyłączników prądu.
 14. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnezem z odczytem radiowym.
 15. Uwaga: w SIWZ w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia naniesiono korektę wg informacji umieszczonej przed SIWZ.
 16. Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach SMB „Jary”.
 17. Dostarczenie i zamontowanie izolacji termicznej poziomów instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych
 18. Kompleksowy remont dachu budynku
 19. Naprawa elewacji ścian
 20. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych
 21. Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych
 22. Wykonanie odwodnienia terenu pod projektowy plac zabaw w rejonie ul. Służby Polsce 1
 23. Remont tarasu i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 8
 24. Dostarczenie i zamontowanie izolacji termicznej poziomów instalacji cieplej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych.
 25. Dostarczenie i zamontowanie izolacji termicznej poziomów instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych.
 26. Montaż kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachach budynków w zasobach SMB „Jary”.
 27. Naprawa elewacji ścian.
 28. Remont tarasu i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 8.
 29. Modernizacja węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej w pawilonie przy ul. Janowskiego 50 część pierwsza.
 30. Modernizacja węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej w pawilonie przy ul. Janowskiego 50 część druga.
 31. Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Cybisa 2 (kl. V, VI, VII i VIII) oraz przy ul. Cybisa 4 (kl. II i III).
 32. Remont posadzek korytarzy w budynkach mieszkalnych SMB „JARY”.
 33. Remont chodnika i odwodnienie garażu Surowieckiego Południe.