Przetargi 2018

Regulamin przetargów

 1. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB „Jary”.

Ogłoszenie przetargowe na wykonanie robót i usług budowlanych

 1. Ogłoszenie o przetargach
 2. Remont izolacji przewciwwodnej patio budynków przy Al. KEN 103 i 105
 3. Remont klatek schodowych
 4. Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynku przy ul. Puszczyka 1
 5. Remont (wymiana) dźwigu osobowego w budynku przy ul. Wiolinowej 5.
 6. Wykonanie dokumentacji technicznej (elewacji, c.o., WLZ)
 7. Remont dachu nad lokalem użytkowym w budynku przy ul. Herbsta 4
 8. Wyposażenie placu zabaw w rejonie ul. K. Kardasia ORKANA 1
 9. Modernizacja instalacji p.poż garażu Herbsta Zachód

Przetarg na wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w enklawie CDJS

 1. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w enklawie CDJS
 2. SIWZ
 3. Złożone oferty
 4. Rozstrzygnięcie przetargu

Harmonogram przetargów oraz podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych

 1. Harmonogram zakończonych postępowań o zmówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo-budowlanych na rzecz SMB „Jary” – aktualizacja 29.08.2018 r.
 2. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB „Jary”

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Remont balkonów.
 2. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym – 15 budynków (2 603 szt.).
 3. Remont dźwigów osobowych.
 4. Remont ciągów pieszo – jezdnych
 5. Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych.
 6. Wykonanie odwodnienia terenu pod projektowany plac zabaw w rejonie ul. Służby Polsce 1/ obecnie ul. K. Kardasia „ORKANA” 1.
 7. Wykonanie oznakowania organizacji ruch dla enklawy Puszczyka, Pięciolinii i Wiolinowa.
 8. Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach SMB „JARY”.

Archiwum 2018