SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni Inspektora nadzoru budowlanego

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni Inspektora nadzoru budowlanego

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad pracami budowlanymi w budynkach będących w zasobach SMB „JARY”;
 • Współudział w sporządzaniu umów i zleceń dla wykonawców.
 • Weryfikacja kosztorysów ofertowych, sporządzanie wycen w oparciu o dane Sekocenbud, Bistyp itp.
 •  Wprowadzenie wykonawców na podstawie zlecenia lub umowy z przygotowaniem i podpisaniem protokołu wprowadzenia.
 •  Dokonywania odbiorów wykonywanych robót z przygotowaniem i podpisaniem protokołu odbioru wykonywanych robót.
 •  Współudział w opracowywaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych remontów budynków i ich otoczenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do postępowań przetargowych.
 •  Wykonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich budynków mieszkalnych i innych obiektów będących w zasobach Spółdzielni.
 • Prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej nadzorowanych remontów, w tym rejestru faktur.
 • Wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie technicznym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne preferowane;
 • uprawnienia budowlane;
 • staż pracy minimum 4 lata;
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL);
 • znajomość i obsługa zintegrowanych systemów informatycznych (mile widziany UNISOFT);

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja samodzielnej pracy własnej;
 • wysoka kultura osobista;

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 20.09.2023 r., na adres: lub SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo  pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: .  Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.