SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Bonifikata na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 2. Deklaracja członkowska – tylko dla właścicieli odrębnych lokali
 3. Oświadczenie dot. ilości osób zgłoszonych do zamieszkiwania
 4. Oświadczenie dot. pełnomocnika – przy dziedziczeniu spółdzielczego prawa do lokalu
 5. Oświadczenie dot. pełnomocnika – przy dziedziczeniu własności lokalu
 6. Oświadczenie dot. sposobu dostarczania korespondencji ze SMB „Jary”
 7. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB “Jary”
 8. Oświadczenie o zamiarze korzystania z e-BOK
 9. Oświadczenie w sprawie zgłoszenia niezamieszkałego lokalu (odpady komunalne)
 10. Pismo o wydanie zaświadczenia dla hipoteki, banku, w celu sprzedaży itp.
 11. Protokół z wyboru Komitetu Domowego
 12. Protokół z wyborów uzupełniających skład Komitetu Domowego
 13. Protokół z wyboru Komitetu Garażowego
 14. Wniosek o identyfikator postojowy
 15. Wniosek o najem miejsca parkingowego Cybisa, Sosnowskiego
 16. Wniosek o przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności lokalu garażowego
 17. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowych
 18. Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu
 19. Wniosek o wydanie karty wjazdowej
 20. Wzór skargi w sprawie zabudowy korytarza
 21. Zawiadomienie sąsiadów o planowanym remoncie mieszkania
 22. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych