SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Przetargi 2021

SIWZ - Wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy ul. Pięciolinii 6. Regulamin przetargów

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB "Jary".

Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary

 1. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary
 2. Protokół wprowadzenia na budowę/roboty i przekazania placu budowy
 3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy/robót budowlanych
 6. Protokół końcowego odbioru budowy/robót
 7. Protokół częściowego odbioru budowy/robót
 8. Protokół ostatecznego odbioru budowy/robót

ETAP I. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. SIWZ - Remont balkonów
 2. SIWZ - Remont dźwigów osobowych
 3. SIWZ - Remont ciągów pieszo - jezdnych oraz terenów zewnętrznych garaży
 4. SIWZ - Remont oświetlenia ciągów pieszo - jezdnych
 5. SIWZ - Wykonanie dokumentacji technicznych przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p. poż. dla budynku przy ul. Wiolinowej 2 oraz przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji p. poż budynku przy ul. Służby Polsce 7. Wykonanie dokumentacji technicznych remontu instalacji elektrycznej – WLZ w budynkach przy ul. Puszczyka 15, Sosnowskiego 1 i 2, Wiolinowej 7
 6. SIWZ - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w technologii paneli monokrystalicznych o wydajności 460 W/ 1 szt. na dachu siedziby  SMB „JARY” ul. Surowieckiego 12 Warszawa
Harmonogram zakończonych ww. postępowań przetargowych na rzecz SMB "JARY".

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DWUETAPOWEGO NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH.

Ogłoszenie o przetargu Rzut lokalu nr 13 przy ul. Cybisa 9 Rzut lokalu nr 821 przy ul. Herbsta 4 Rzut lokalu nr 902 przy ul. Herbsta 4 Rzut lokalu nr 30 przy ul. Wiolinowej 10 Regulamin przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego... Deklaracja przystąpienia do przetargu nieograniczonego ustnego - ustanowienie odrębnej własności - Przetarg II etapowy Upoważnienie do samodzielnego udziału w przetargu ustnym - Przetarg II etapowy

ETAP II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach

 1. SIWZ - Remont balkonów
 2. SIWZ - Naprawa elewacji ścian
 3. SIWZ - Remont dachów
 4. SIWZ - Remont instalacji elektrycznych - WZL w budynkach przy ul. Dunikowskiego 10 i 12
 5. SIWZ - Remont oświetlenia ciągów pieszo - jezdnych
 6. SIWZ - Wykonanie dokumentacji technicznych przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p. poż. dla budynku przy ul. Wiolinowej 2 oraz przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji p. poż. budynku przy ul. Służby Polsce 7
 7. SIWZ - Pielęgnacja drzewostanu na terenie administrowanym przez SMB "Jary"
Harmonogram zakończonych ww. postępowań przetargowych na rzecz SMB "JARY".

 •  

ETAP III. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach

 1. SIWZ - Wykonanie dokumentacji technicznych przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż w budynkach przy ul. Cybisa 8, ul. Dunikowskiego 6, ul. Puszczyka 3 i 8 oraz wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej – WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 12, 13 i 23, ul. Janowskiego 52, ul. Pięciolinii 7 i 8, ul. Wiolinowej 3.
 2. SIWZ - Wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy ul. Pięciolinii 6.
 3. SIWZ - Wymiana instalacji wody zimnej – poziomy w budynkach przy Al. KEN 103 i 105.
 4. SIWZ - Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym – 24 budynki (5077 szt.) oraz wymiana ciepłomierzy – 2 budynki (199 szt.).
 5. SIWZ - Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Dunikowskiego 10 i 12.

Harmonogram zakończonych ww.  postępowań przetargowych na rzecz SMB “Jary”.

ETAP IV. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach

 1. SIWZ-Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji ppoż. w budynkach przy ul. Cybisa 8, Dunikowskiego6, Puszczyka 3 i 8. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej - WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 12, 13 i 23, Janowskiego 52, Pięciolinii 7 i 8, Wiolinowej 3.
 2. SIWZ-Wykonanie przeglądów instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach zasobów SMB "JARY".
 3. SIWZ-Konserwacja bram garażowych i szlabanów w budynkach oraz na terenie zasobów SMB "JARY".
 4. SIWZ-Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Dunikowskiego 10.
 5. SIWZ-Dostawa i montaż altanek śmietnikowych.
 6. SIWZ-Zakup gazu ziemnego dla zasobów SMB "JARY".

Harmonogram zakończonych ww. postępowań przetargowych na rzecz SMB “Jary”.

ETAP V. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach

 1. SIWZ – Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY.
 2. SIWZ – Zakup gazu ziemnego dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY”.

ETAP VI. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach

 1. SIWZ – Wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy ul. Wiolinowej 2 oraz przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy ul. Służby Polsce 7.
 2. SIWZ – Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Puszczyka 12 i przy ul. Pięciolinii 3.
 3. SIWZ – Remont instalacji elektrycznych- WLZ w budynkach przy ul. Dunikowskiego 10 i 12, przy ul. Puszczyka15, przy ul. Sosnowskiego 1 i 2 oraz przy ul. Wiolinowej 7.
 4. SIWZ – Dostawa i montaż altanek śmietnikowych wraz z podbudową.

Harmonogram zakończonych ww. postępowań przetargowych na rzecz SMB “Jary”.

 

ETAP VII. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach

 1. SIWZ – Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Puszczyka 15, ul. Sosnowskiego 1 i 2, ul. Wiolinowa 7
 2. SIWZ – Dostawa i montaż altanek śmietnikowych wraz z podbudową

        Uwaga! W SIWZ pkt III oraz pkt IX naniesiono korekty.

Harmonogram zakończonych postępowań przetargowych na rzecz SMB “Jary”