Przetargi 2021

Regulamin przetargów

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB “Jary”.

Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary

 1. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary
 2. Protokół wprowadzenia na budowę/roboty i przekazania placu budowy
 3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy/robót budowlanych
 6. Protokół końcowego odbioru budowy/robót
 7. Protokół częściowego odbioru budowy/robót
 8. Protokół ostatecznego odbioru budowy/robót

ETAP I. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach

 1. SIWZ – Remont balkonów
 2. SIWZ – Remont dźwigów osobowych
 3. SIWZ – Remont ciągów pieszo – jezdnych oraz terenów zewnętrznych garaży
 4. SIWZ – Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych
 5. SIWZ – Wykonanie dokumentacji technicznych przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p. poż. dla budynku przy ul. Wiolinowej 2 oraz przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji p. poż budynku przy ul. Służby Polsce 7. Wykonanie dokumentacji technicznych remontu instalacji elektrycznej – WLZ w budynkach przy ul. Puszczyka 15, Sosnowskiego 1 i 2, Wiolinowej 7
 6. SIWZ – Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w technologii paneli monokrystalicznych o wydajności 460 W/ 1 szt. na dachu siedziby  SMB „JARY” ul. Surowieckiego 12 Warszawa