SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Statut

Rozdziały statutu

  1. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności
  2. Członkowie, ich prawa i obowiązki
  3. Postępowanie wewnątrz-spółdzielcze
  4. Organy Spółdzielni
  5. Tytuły prawne do lokali
  6. Zasady zaspakajania potrzeb lokalowych członków
  7. Zasady wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w nowych inwestycjach mieszkaniowo-usługowych
  8. [skreślony]
  9. Gospodarka Spółdzielni
  10. Przepisy przejściowe i końcowe
Pobierz Statut w wersji PDF