SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Przetargi 2022

Regulamin przetargów

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB “Jary”.

Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary

 1. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary
 2. Protokół wprowadzenia na budowę/roboty i przekazania placu budowy
 3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy/robót budowlanych
 6. Protokół końcowego odbioru budowy/robót
 7. Protokół częściowego odbioru budowy/robót
 8. Protokół ostatecznego odbioru budowy/robót

ETAP I. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie prac konserwacyjnych ogólnobudowlanych w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.
 2. Wykonanie prac konserwacyjnych, usuwania awarii i drobne naprawy instalacji sanitarnej w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.
 3. Wykonanie prac konserwacyjnych elektrycznych w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.
 4. Wykonanie prac konserwacyjnych bram garażowych i szlabanów w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.
 5. Konserwacja anten zbiorczych i urządzeń tzw. instalacji „AZART”.
 6. Konserwacja systemów oddymiania trzech klatek schodowych w budynkach w zasobach SMB „JARY” i konserwacja instalacji detekcji gazów w garażach podziemnych przy Al. KEN 103 i 105.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP I

ETAP II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie prac konserwacyjnych, usuwania awarii i drobne naprawy instalacji sanitarnej w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.
 2. Remont rampy – tarasu wraz z wykonaniem balustrady i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 10.
 3. Remont nawierzchni, wymiana asfaltu na kostkę betonową oraz wykonanie palisady betonowej przy ul. Dembowskiego 10 – 12.
 4. Remont rampy załadunkowej przy pawilonie przy ul. Dunikowskiego 11.
 5. Remont czterech łazienek wraz z dostosowaniem jednej łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12.
 6. Wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczeń w pawilonie siedziby SMB „JARY” ul. Surowieckiego 12.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP II

ETAP III. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p. poż w budynkach przy ul. Dunikowskiego 6 oraz wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy ul. Cybisa 8.
 2. Remont dachu w budynkach przy ul. Cybisa 4 i ul. Służby Polsce 7.
 3. Remont balkonów.
 4. Wymiana poszycia dachowego nad pomieszczeniem hydroforni oraz wymiana poszycia nad daszkiem wejściowym wraz z wymianą rynien deszczowych w budynku przy ul. Herbsta 1.
 5. Wymiana zaworów podpionowych c. w. – pozyskanie Białych Certyfikatów w budynkach w zasobach SMB „JARY”.
 6. Remont tarasu w pawilonie przy ul. Puszczyka 9.
 7. Remont rampy – tarasu wraz z wykonaniem balustrady i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 10.
 8. Remont rampy załadunkowej przy pawilonie przy ul. Dunikowskiego 11.
 9. Remont czterech łazienek wraz z dostosowaniem jednej łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP III

ETAP IV. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wymiana poszycia dachowego nad pomieszczeniem hydroforni oraz wymiana poszycia nad daszkiem wejściowym wraz z wymianą rynien deszczowych w budynku przy ul. Herbsta 1.
 2. Wymiana zaworów podpionowych na cyrkulacji ciepłej wody w budynkach w zasobach SMB „JARY”.
 3. Remont rampy – tarasu wraz z wykonaniem balustrady i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 10.
 4. Wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy ul. Puszczyka 11.
 5. Remont dachu w budynkach przy ul. Dembowskiego 15 i 16, ul. Dunikowskiego 5, ul. Służby Polsce 1.
 6. Remont balkonów w budynkach w zasobach SMB „JARY”.
 7. Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 3 kl. III i IV, Dunikowskiego 10, ul. Herbsta 4, ul. Pięciolinii 3 kl. II, ul. Pięciolinii 5 kl. III.
 8. Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 13 i 23, ul. Pięciolinii 7  i 8, ul. Puszczyka 17/19.
 9. Wymiana pionów kuchennych kanalizacyjnych z podejściami do zlewozmywaków w budynku przy ul. Herbsta 4.
 10. Opracowanie dokumentacji poż w budynkach przy ul. Herbsta 1 i 4.
 11. Uszczelnienie fasad okiennych od zewnątrz metodą alpinistyczną w budynkach przy ul. Dembowskiego 2, 5, 7, 11, 12 i 15, ul. Dunikowskiego 10, ul. Służby Polsce 4, ul. Sosnowskiego 1 i 6.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP IV

ETAP V. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wykonanie robót budowlanych mających na celu spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w decyzjach części korytarzy przyłączonych do lokali mieszkalnych.
 2. Wymiana okien i drzwi w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB”JARY”.
 3. Montaż izolacji termicznej na instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB JARY”.
 4. Wymiana poszycia dachowego nad pomieszczeniem hydroforni oraz wymiana poszycia nad daszkiem wejściowym wraz z wymianą rynien deszczowych w budynku przy ul. Herbsta 1.
 5. Remont rampy – tarasu wraz z wykonaniem balustrady i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 10.
 6. Wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy ul. Puszczyka 11.
 7. Remont balkonów w zasobach SMB „JARY”.
 8. Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Herbsta 4.
 9. Remont instalacji elektrycznych- WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 13 i ul. Puszczyka 17/19.
 10. Opracowanie dokumentacji p.poż dla budynków Herbsta 1 i 4.
 11. Uszczelnienie fasad okiennych od zewnątrz metodą alpinistyczną w budynkach przy ul. Dembowskiego 2, 5 7, 11, 12 i 15, ul. Dunikowskiego 10, ul. Służby Polsce 4, ul. Sosnowskiego 1 i 6.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP V

ETAP VI. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Remont ciągu pieszo jezdnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych i wymianą oświetlenia ulicznego w rejonie budynków Dunikowskiego 6 -8 i Sosnowskiego 1-3.
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej – WLZ w budynkach przy ul. Cybisa 2, 5 i 9, ul. Dembowskiego 3, 5, 14 i 17, ul. Pięciolinii 1, ul. Puszczyka 2, 4, 18A i 20, ul. Wiolinowej 1 i 11.
 3. Wykonanie robót budowlanych mających na celu spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w decyzjach PINB dotyczących części korytarzy przyłączonych do lokali mieszkalnych.
 4. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB “Jary”
 5. Uszczelnienie fasad okiennych od zewnątrz metodą alpinistyczną.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP VI

ETAP VII. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Dunikowskiego 10.
 2. Wykonanie przeglądów instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach zasobów SMB „JARY.
 3. Zakup energii elektrycznej dla SMB „JARY” w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.
 4. Usługę mycia daszków oraz okien zewnętrznych wraz z ramami okiennymi metodą alpinistyczną w budynkach SMB „Jary”.
 5. Remont schodów i dojścia do lokali użytkowych „MEDICUS” i Gabinet Stomatologiczny w budynku przy ul. Dembowskiego 2.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP VII

ETAP VIII. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Wymiana pionów kuchennych kanalizacyjnych z podejściami do zlewozmywaków w budynku przy ul. Herbsta 4.
 2. Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 13 i 23, ul. Pięciolinii 7 i 8, ul. Puszczyka 17/19.
 3. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB „Jary”.
 4. Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych i świetlówek LED w budynkach w zasobach SMB „Jary”.
 5. Opracowanie dokumentacji p.poż dla budynku przy ul. Herbsta 1.
 6. Uszczelnienie fasad okiennych od zewnątrz metodą alpinistyczną w budynkach przy ul. Dembowskiego 2, 5 7, 11, 12 i 15, ul. Służby Polsce 4, ul. Sosnowskiego 1 i 6.
 7. Zakup energii elektrycznej dla SMB „Jary” w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP VIII

ETAP IX. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach
 1. Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 13 i 23, ul. Pięciolinii 7 i 8, ul. Puszczyka 17/19.
 2. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB „JARY”.
 3. Opracowanie dokumentacji p.poż dla budynku przy ul. Herbsta 1.
 4. Wykonanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw dźwigów osobowych w zasobach SMB „JARY”.
 5. Wykonanie analiz opłacalności montażu podzielników kosztów ogrzewania w budynkach będących w zasobach SMB „JARY”.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP IX