Komisje

Komisja Rewizyjna

 1. Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.01.2016 r.
 2. Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.02.2016 r.
 3. Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.02.2016 r.
 4. Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 03.03.2016 r.
 5. Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 07.03.2016 r.
 6. Protokół nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07.04.2016 r.
 7. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.04.2016 r.
 8. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.05.2016 r.
 9. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 02.06.2016 r.
 10. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07.07.2016 r.
 11. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30.08.2016 r.
 12. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.10.2016 r.
 13. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06.10.2016 r.
 14. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.10.2016 r.
 15. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.10.2016 r.
 16. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 10.11.2016 r.
 17. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09.12.2016 r.
 18. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.12.2016 r.
 19. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2017 r.
 20. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07.02.2017 r.
 21. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.02.2017 r.
 22. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.02.2017 r.
 23. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.02.2017 r.
 24. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15.03.2017 r.
 25. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.03.2017 r.
 26. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 19.04.2017 r.
 27. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.04.2017 r.
 28. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 18.05.2017 r.
 29. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.06.2017 r.
 30. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 10.07.2017 r.
 31. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Odwoławczo-Samorządowej w dniu 18.07.2017 r.
 32. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.07.2017 r.
 33. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.09.2017 r.
 34. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06.10.2017 r.
 35. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09.10.2017 r.
 36. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.10.2017 r.
 37. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24.10.2017 r.
 38. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09.11.2017 r.
 39. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.11.2017 r.
 40. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.11.2017 r.
 41. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.11.2017 r.

Komisja Eksploatacyjno-Techniczna

 1. Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 11.02.2016 r.
 2. Opinia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej Rady Nadzorczej SMB JARY w dniu 11.02.2016 r.
 3. Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 06.07.2016 r.
 4. protokół nr 4/2016 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 12.07.2016 r.
 5. Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 07.03.2016 r.
 6. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 17.08.2016 r.
 7. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Techniczej w dniu 25.08.2016 r.
 8. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 14.11.2016 r.
 9. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 24.11.2016 r.
 10. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 14.12.2016 r.
 11. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 12.01.2017 r.
 12. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Eksploatacyjno-Technicznej i ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 31.01.2017 r.
 13. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 06.02.2017 r.
 14. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 06.03.2017 r.
 15. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 19.04.2017 r.
 16. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 16.03.2017 r.
 17. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 23.03.2017 r.
 18. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Eksploatacyjno-Technicznej i Komisji Rewizyjnej w dniu 18.05.2017 r.
 19. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 08.06.2017 r.

Komisja Odwoławczo-Samorządowa

 1. Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 21.07.2016 r.
 2. Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 08.09.2016 r.
 3. Protokół z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 25.10.2016 r.
 4. Protokół z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 10.11.2016 r.
 5. Protokół z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 20.12.2016 r.
 6. Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 17.01.2017 r.
 7. Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 09.02.2017 r.
 8. Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 07.03.2017 r.
 9. Protokół nr 4/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 23.03.2017 r.
 10. Protokół nr 5/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 10.04.2017 r.
 11. Protokół nr 6/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 18.04.2017 r.
 12. Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 08.06.2017 r.
 13. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Odwoławczo-Samorządowej i Rewizyjnej w dniu 18.07.2017 r.
 14. Protokół nr 8/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 20.07.2017 r.

Czasowa Komisja ds. Inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy – Pasaż”

  Uchwałą Rady Nadzorczej nr 43/2016 z dnia 01.09.2016 r. powołana została Komisja ds. Inwestycji mieszkaniowo – usługowej „Wiolinowy – Pasaż”. W dniu 5.09.2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie komisji.

 1. Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 05.09.2016 r.
 2. Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Komisji ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 11.10.2016 r.
 3. Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Komisji ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 25.10.2016 r.
 4. Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Komisji ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 10.11.2016 r.
 5. Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Komisji ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 29.11.2016 r.
 6. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Eksploatacyjno-Technicznej i ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 31.01.2017 r.