Komisje

Komisja Rewizyjna

 1. Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.01.2016 r.
 2. Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.02.2016 r.
 3. Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.02.2016 r.
 4. Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 03.03.2016 r.
 5. Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 07.03.2016 r.
 6. Protokół nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07.04.2016 r.
 7. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.04.2016 r.
 8. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.05.2016 r.
 9. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 02.06.2016 r.
 10. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07.07.2016 r.
 11. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30.08.2016 r.
 12. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.10.2016 r.
 13. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06.10.2016 r.
 14. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.10.2016 r.
 15. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.10.2016 r.
 16. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 10.11.2016 r.
 17. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09.12.2016 r.
 18. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.12.2016 r.
 19. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2017 r.
 20. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07.02.2017 r.
 21. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.02.2017 r.
 22. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.02.2017 r.
 23. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.02.2017 r.
 24. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15.03.2017 r.
 25. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.03.2017 r.
 26. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 19.04.2017 r.
 27. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.04.2017 r.
 28. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 18.05.2017 r.
 29. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13.06.2017 r.
 30. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 10.07.2017 r.
 31. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Odwoławczo-Samorządowej w dniu 18.07.2017 r.
 32. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.07.2017 r.
 33. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.09.2017 r.
 34. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06.10.2017 r.
 35. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09.10.2017 r.
 36. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.10.2017 r.
 37. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24.10.2017 r.
 38. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09.11.2017 r.
 39. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.11.2017 r.
 40. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.11.2017 r.
 41. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.11.2017 r.
 42. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30.11.2017 r.
 43. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15.12.2017 r.
 44. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04.11.2018 r.
 45. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.01.2018 r.
 46. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30.01.2018 r.
 47. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22.02.2018 r.
 48. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01.03.2018 r.
 49. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.03.2018 r.
 50. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.03.2018 r.
 51. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.04.2018 r.
 52. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17.04.2018 r.
 53. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.04.2018 r.
 54. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.05.2018 r.
 55. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.06.2018 r.
 56. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.07.2018 r.
 57. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.07.2018 r.
 58. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.08.2018 r.
 59. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.09.2018 r.
 60. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.10.2018 r.
 61. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06.11.2018 r.
 62. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15.11.2018 r.
 63. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 20.11.2018 r.
 64. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.11.2018 r.
 65. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.12.2018 r.
 66. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.12.2018 r.
 67. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15.01.2019 r.
 68. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.02.2019 r.
 69. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.03.2019 r.
 70. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16.04.2019 r.
 71. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.04.2019 r.

Protokoły Komisji Rewizyjnej (2019-2022)

Komisja Eksploatacyjno-Techniczna

   1. Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 11.02.2016 r.
   2. Opinia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej Rady Nadzorczej SMB JARY w dniu 11.02.2016 r.
   3. Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 06.07.2016 r.
   4. protokół nr 4/2016 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 12.07.2016 r.
   5. Protokół nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 07.03.2016 r.
   6. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 17.08.2016 r.
   7. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 25.08.2016 r.
   8. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 14.11.2016 r.
   9. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 24.11.2016 r.
   10. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 14.12.2016 r.
   11. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 12.01.2017 r.
   12. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Eksploatacyjno-Technicznej i ds. Inwestycji „Wiolinowy-Pasaż” w dniu 31.01.2017 r.
   13. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 06.02.2017 r.
   14. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 06.03.2017 r.
   15. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 19.04.2017 r.
   16. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 16.03.2017 r.
   17. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 23.03.2017 r.
   18. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Eksploatacyjno-Technicznej i Komisji Rewizyjnej w dniu 18.05.2017 r.
   19. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 08.06.2017 r.
   20. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 03.10.2017 r.
   21. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 14.11.2017 r.
   22. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 05.12.2017 r.
   23. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 13.12.2017 r.
   24. Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 05.01.2018 r.
   25. Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 10.01.2018 r.
   26. Protokół nr 3/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 17.01.2018 r.
   27. Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 23.01.2018 r.
   28. Protokół nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 05.02.2018 r.
   29. Protokół nr 6/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 15.02.2018 r.
   30. Protokół nr 7/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 21.03.2018 r.
   31. Protokół nr 8/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 12.04.2018 r.
   32. Protokół nr 9/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 19.04.2018 r.
   33. Protokół nr 10/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 08.05.2018 r.
   34. Protokół nr 11/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 05.07.2018 r.
   35. Protokół nr 12/2018 z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 10-11.07.2018 r.
   36. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej w dniu 06.11.2018 r.
   37. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej w dniu 15.11.2018 r.
   38. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 19.12.2018 r.
   39. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej w dniu 20.11.2018 r.
   40. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 17.01.2019 r.
   41. Protokół z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 31.05.2019 r.

Protokoły Komisji Eksploatacyjno-Technicznej (2019-2022)

Komisja Odwoławczo-Samorządowa

 1. Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 21.07.2016 r.
 2. Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 08.09.2016 r.
 3. Protokół z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 25.10.2016 r.
 4. Protokół z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 10.11.2016 r.
 5. Protokół z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 20.12.2016 r.
 6. Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 17.01.2017 r.
 7. Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 09.02.2017 r.
 8. Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 07.03.2017 r.
 9. Protokół nr 4/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 23.03.2017 r.
 10. Protokół nr 5/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 10.04.2017 r.
 11. Protokół nr 6/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 18.04.2017 r.
 12. Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 08.06.2017 r.
 13. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Odwoławczo-Samorządowej i Rewizyjnej w dniu 18.07.2017 r.
 14. Protokół nr 8/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 20.07.2017 r.
 15. Protokół nr 9/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 03.10.2017 r.
 16. Protokół nr 10/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 17.10.2017 r.
 17. Protokół nr 11/2017 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 14.11.2017 r.
 18. Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 11.01.2018 r.
 19. Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 24.01.2018 r.
 20. Protokół nr 3_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 13.02.2018 r.
 21. Protokół nr 4_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 07.03.2018 r.
 22. Protokół nr 5_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 23.03.2018 r.
 23. Protokół nr 6_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 15.05.2018 r.
 24. Protokół nr 7_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 22.05.2018 r.
 25. Protokół nr 8_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 05.07.2018 r.
 26. Protokół nr 9_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 04.09.2018 r.
 27. Protokół nr 10_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 06.11.2018 r.
 28. Protokół nr 11_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 15.11.2018 r.
 29. Protokół nr 12_2018 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 04.12.2018 r.

Protokoły Komisji Odwoławczo-Samorządowej (2019-2022)

 1. Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 16.10.2019 r.
 2. Protokół nr 10/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu  12.11.2019 r.
 3. Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 17.12.2019 r..
 4. Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 10.01.2020 r.
 5. Protokół nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 28.01.2020 r.
 6. Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 06.02.2020 r.
 7. Protokół nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 20.02.2020 r.
 8. Protokół nr 4/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 01.03.2020 r.
 9. Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 03.03.2020 r.
 10. Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 05.03.2020 r.
 11. Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 12.03.2020 r.
 12. Protokół nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 14.04.2020 r.
 13. Protokół nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 19.05.2020 r.
 14. Protokół nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 16.06.2020 r.
 15. Protokół nr 8/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 20.07.2020 r.
 16. Protokół nr 9/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej w dniu 31.08.2020 r.
 17. Protokół nr 10/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej z dnia 15.10.2020 r.
  1. Załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Odwoławczo-Samorządowej z dnia 15.10.2020 r. – Pismo Komitetów Domowych z dnia 07.10.2020 r.
  2. Załącznik nr 2 do Protokołu Komisji Odwoławczo-Samorządowej z dnia 15.10.2020 r. – odpowiedź Rady Nadzorczej na pismo Komitetów Domowych z dnia 07.10.2020 r.
  3. Załącznik nr 3 do Protokołu Komisji Odwoławczo-Samorządowej z dnia 15.10.2020 r. – odpowiedź Zarządu na pismo Komitetów Domowych z dnia 07.10.2020 r.
 18. Protokół nr 11/2020 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej z dnia 27.11.2020 r.
 19. Protokół nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej z dnia 19.01.2021 r.
 20. Protokół nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej z dnia 09.03.2021 r.
 21. Protokół nr 3/2021 z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej z dnia 20.04.2021 r.