SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej “Jary” informuje, że zawarta została umowa na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych, pawilonów i 65 wynajmowanych lokali mieszkalnych w zasobach SMB “Jary” z firmą Audyty energetyczne Mateusz Ferenc. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wykonanie świadectwa dla ich indywidualnych mieszkań także jest możliwe.

Koszt wykonania świadectwa dla lokalu mieszkalnego to 150 zł netto, czas realizacji około 1 tygodnia. Zainteresowane osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z oferentem tel. 693 483 167.

Przepisy nakładające obowiązek wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, wynajmowanych lokali reguluje ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane uchwalona z dnia 7 października 2022 r. Nowe przepisy weszły w życie w dniu 28 kwietnia 2023r. 

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków zamieszczone zostały w e-BOKu po zalogowaniu, w zakładce Dokumenty.