Przetargi 2020

Regulamin przetargów

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB “Jary”.

Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary

 1. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB Jary
 2. Protokół wprowadzenia na budowę/roboty i przekazania placu budowy
 3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
 4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy/robót
 5. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy/robót budowlanych
 6. Protokół końcowego odbioru budowy/robót
 7. Protokół częściowego odbioru budowy/robót
 8. Protokół ostatecznego odbioru budowy/robót

ETAP I. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. Ogłoszenie o przetargach
 2. SIWZ – Montaż metodą alpinistyczną kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachach
 3. SIWZ – Remont klatek schodowych
 4. SIWZ – Remont instalacji elektrycznej i domofonowej
 5. SIWZ – Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkalnych w ramach legalizacji
 6. Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB JARY – ETAP I

ETAP II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. Ogłoszenie o przetargach
 2. SIWZ – Remont balkonów
 3. SIWZ – Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Puszczyka 18 i ul. Sosnowskiego 3
 4. SIWZ – Remont dźwigów osobowych
 5. SIWZ -Wyznaczenie resursu oraz stopnia wykorzystania resursu dźwigów zainstalowanych w budynkach SMB Jary
 6. SIWZ -Remont dachów
 7. Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB JARY – ETAP II

ETAP III. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. Ogłoszenie o przetargach
 2. Wymiana bram garażowych w budynkach przy Al. KEN 103 i 105
 3. SIWZ – Remont łazienek w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12.
 4. SIWZ – Wykonanie przeglądów 5-cio letnich budowlanych i elektrycznych oraz przeglądów instalacji gazowych i wentylacyjnych.
 5. SIWZ – Remont dachów.
 6. SIWZ – Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego na potrzeby SMB „Jary”.