Przetargi 2020

ETAP I. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. Ogłoszenie o przetargach
 2. SIWZ – Montaż metodą alpinistyczną kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachach
 3. SIWZ – Remont klatek schodowych
 4. SIWZ – Remont instalacji elektrycznej i domofonowej
 5. SIWZ – Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkalnych w ramach legalizacji

Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB JARY – ETAP I

ETAP II. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. Ogłoszenie o przetargach
 2. SIWZ – Remont balkonów
 3. SIWZ – Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynkach przy ul. Puszczyka 18 i ul. Sosnowskiego 3
 4. SIWZ – Remont dźwigów osobowych
 5. SIWZ -Wyznaczenie resursu oraz stopnia wykorzystania resursu dźwigów zainstalowanych w budynkach SMB Jary
 6. SIWZ -Remont dachów

Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB JARY – ETAP II

ETAP III. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

 1. Ogłoszenie o przetargach
 2. Wymiana bram garażowych w budynkach przy Al. KEN 103 i 105
 3. SIWZ – Remont łazienek w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12.
 4. SIWZ – Wykonanie przeglądów 5-cio letnich budowlanych i elektrycznych oraz przeglądów instalacji gazowych i wentylacyjnych.
 5. SIWZ – Remont dachów.
 6. SIWZ – Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego na potrzeby SMB „Jary”.

Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB JARY – ETAP III

ETAP IV. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

 1. Ogłoszenie przetargowe.
 2. SIWZ –Remont ciągów pieszo – jezdnych
 3. SIWZ – Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych.
 4. SIWZ – Remont altanek śmietnikowych.
 5. SIWZ – Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego na potrzeby SMB „JARY”.
 6. SIWZ – Wykonanie przyłącza wodociągowego iu nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy ul. Puszczyka 17/19

Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB JARY – ETAP IV

ETAP V. OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie przetargowe.

 1. SIWZ – Całodobowy system kontroli dostępu na terenie osiedla przy ul. Służby Polsce – ul. Dembowskiego.

Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo-budowlanych ns rzecz SMB “JARY” – etap V

Konkurs na platformę pionową

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Formularz oferty
 3. Program Funkcjonalno-Użytkowy
 4. Fragment mapy zasadniczej
 5. Rzuty, przekrój, elewacja
 6. Mapa do celów projektowych
 7. Opinia geotechniczna