Kontakty/Rejony pracy Administratorów

Wszelkie sprawy i pytania dotyczące działalności Spółdzielni prosimy przesyłać na adres e-mail: KONTAKTY
Sekretariat 22 641 66 04
fax 22 641 69 51
Inwestycje 22 644 80 84
Kadry 22 641 67 05
Dział Prawny 22 641 68 62
Sekcja Członkowsko-Mieszkaniowa 22 644 99 76
Sekcja Samorządowa 22 641 69 66
Sekcja rozliczeń i analiz czynszów 22 643 92 66
Sekcja lokali użytkowych 22 643 06 50
Inspektorzy nadzoru budowlanego 22 644 80 97
Godziny przyjęć Interesantów przez Administratorów Nieruchomości
Poniedziałek 7.00-10.00
Wtorek 11:00-14:00
Środa dzień wewnętrzny – bez przyjęć interesantów
Czwartek 15.00-17.30
Piątek 7:00-10:00
REJONY PRACY ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI i INSPEKTORÓW NADZORU
Imię i nazwisko Nr telefonu/pokój Obsługiwane nieruchomości
Arkadiusz KOZAK administrator 781 115 225 22 641 66 96 w.121 Pok. 109 Cybisa 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Janowskiego 52, 54, Sosnowskiego 1, 2, 3, 4, 6, Pięciolinii 2, 3, 4, Pawilon Janowskiego 50, Surowieckiego 10 + bazar, Parking Sosnowskiego 2, 4, 6
Karol DUBIELECKI administrator 781 115 406 22 641 66 96 w.121 Pok. 109 Dembowskiego 12, 13, 14, 15, 16, Dunikowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Herbsta 4, Pawilon Dunikowskiego 9, 11, Garaż: Herbsta Zach., Parking Herbsta / Dunikowskiego
Monika PŁACHECKA administrator 781 115 255 22 641 66 96 w.306 Pok. 106a Dembowskiego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 21, 23, Herbsta 1, Służby Polsce1, 2, 3, 4, 7, Pawilon Dembowskiego 8, 10, Garaż: Herbsta Wsch., Romera/Pięciolinii; Parking Dembowskiego 3/Sł. Polsce
Teresa CHMIELEWSKA administrator 781 115 201 22 641 66 96 w.106 Pok. 106 Puszczyka 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pięciolinii 1,5,6,7,8,10, Garaż Surowieckiego Pd, Pawilony Puszczyka 7, 9
Agnieszka CHMIELEWSKA administrator 781 115 240 22 641 66 96 w.106 Pok. 106 KEN 103,105, Wiolinowa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Puszczyka 17/19, 18, 18a, 20, Garaż Surowieckiego Północ; Pawilony: Wiolinowa 6, 14, 15, 17, Surowieckiego 12
Grzegorz KOCZYK Insp. bud. 603 185 500 22 644 80 97 w.101 Pok. 101 Dembowskiego 2,3,4,5,6,7,11, 12 ,13 ,14, 15, 16, 17,19,21,23; Herbsta 1,4; Sosnowskiego 1, 2, 3,4 ,6, Służby Polsce 1, 2, 3, 4, 7 Garaż: Herbsta Zach., Garaż Herbsta Wsch., Parking Dembowskiego/Służby Polsce, Parking Sosnowskiego 2,4,6
Maciej WOŹNIAK Insp. bud. 607 249 600 22 644 80 97 w.101 Pok. 101 KEN 103,105; Puszczyka 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/19, 18,18a, 20 Wiolinowa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 Garaż Surowieckiego Północ, Garaż Surowieckiego Południe, Pawilon Surowieckiego 10 + bazar, Pawilon Surowieckiego 12, Pawilony Wiolinowa 6,14,15, 17
Krzysztof ZYGAŁ Insp. bud. 781 115 212 22 644 80 97 w.301 Pok. 101a Dunikowskiego 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12, Janowskiego 52, 54, Cybisa 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Pięciolinii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Pawilon Dunikowskiego 9, 11, Pawilon Janowskiego 50, Parking Herbsta/Dunikowskiego, Garaż Romera/Pięciolinii
Włodzimierz ZIELIŃSKI Insp. sanit. 781 115 315          22 644 80 97 w.112  Pok. 112 Wszystkie zasoby
Andrzej KEMPIŃSKI Insp. elektr. 607 060 350 22 644 80 97 w.112 Pok. 112 Wszystkie zasoby
Aleksandra BAGIŃSKA insp. ds. zieleni 781 115 111 22 641 66 96 w.306 Pok. 106a Wszystkie zasoby
Adresy mailowe inspektorów to odpowiednio:  
  1. Zakres czynności gospodarza budynku.
  2. Zakres czynności inspektora nieruchomości.
  3. Zakres prac firmy sprzątającej.