Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”  zatrudni Kierownika działu eksploatacji

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych z firmami zewnętrznymi pracującymi na zlecenie Działu eksploatacji;
 • weryfikacja i rozliczanie faktur przedstawionych przez wykonawców prac zleconych oraz innych rachunków dotyczących działu;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Spółdzielni oraz oceną zdarzeń losowych (pożary, zalania);
 • prowadzenie rejestru kosztów dot. działalności eksploatacyjnej w zasobach SMB „Jary”;
 • przeprowadzanie przeglądów administrowanych terenów oraz sprawowanie nadzoru nad budynkami i innymi obiektami;
 • nadzorowanie codziennej pracy administratorów nieruchomości, gospodarzy domów, pracowników sekcji robót terenowych i firm wykonujących usługi;
 • sporządzanie materiałów do planu rzeczowo – finansowego dotyczącego działu;
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami oraz odpowiedzialność za terminowość udzielenia odpowiedzi na piśmie;

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe);
 • staż pracy minimum 7 lat (mile widziane doświadczenie w pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym);
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz zintegrowanego systemu informatycznego;

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;
 • praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (pożądana);
 • licencja zarządcy nieruchomości (mile widziana);

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 31.08.2021 r., na adres: lub SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: .  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.