Zaproszenie na spotkanie z Komitetami Domowymi

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni zaprasza członków Komitetów Domowych na cykliczne spotkanie, w czwartek, 12 kwietnia o godz. 17.00.
w Siedzibie SMB „JARY” Surowieckiego 12.
Tematyka spotkania:
Co po Wiolinowym Pasażu – Przypomnienie zapisów planu miejscowego, wymiana opinii.
Przewidywany czas trwania spotkania – 90 minut
W imieniu Zarządu /-/ Piotr Janowski

Łączymy Parki – Projekt z Budżetu Partycypacyjnego

W dniu 04.04.2018r. w rejonie ulicy Wiolinowej rozpoczynają się prace związane z projektem „Łączymy Parki na Ursynowie Północnym”
Prace będą realizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów w ramach budżetu partycypacyjnego, czyli bezkosztowo dla mieszkańców Spółdzielni.
W ramach wykonywanych prac powstanie ścieżka parkowa z kostki betonowej, pojawią się również nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz elementy małej architektury.
Pierwszy etap prac nie przewiduje budowy boiska trawiastego.

Wykonawcą robót z ramienia Urzędu Dzielnicy Ursynów jest firma A&M Partners Adam Bujakiewicz.
Przewidywany termin zakończenia robót 28.05.2018r.

Wiolinowy Pasaż – Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę

Zarząd SMB „JARY” Informuje, że Wojewoda Mazowiecki uchylił powtórnie decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę inwestycji Wiolinowy Pasaż. Wojewoda uznał mieszkańców sąsiednich nieruchomości za strony postępowania, jak również powtórnie potwierdził podnoszoną przez nich niedostateczną zgodność projektu budowlanego z planem miejscowym.
Decyzja jest ostateczna w postępowaniu administracyjnym.

W załączeniu Wyciąg z decyzji Wojewody.

Z wyciągu usunięto dane osobowe mieszkańców oraz część treści odnoszącą sie do historii postępowania.