SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

RODO

Dbając o Państwa komfort w zakresie korzystania z naszej strony internetowej poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „Jary”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania z treścią przygotowanych informacji.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną danych w formie:

Jako Administrator danych chcemy, aby wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych były jasne i czytelne. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka ważnych wskazówek.

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Od kiedy obowiązuje RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. RODO obowiązuje na obszarze całej Unii Europejskiej oraz w niektórych Państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jednym z głównych celów wprowadzenia RODO było wzmocnienie prawa do ochrony prywatności oraz wzmocnienia prawa do kształtowania sposobów przetwarzania już udostępnionych Administratorowi danych osobowych. Cel ten został osiągnięty przez wskazanie w przepisach przysługujących osobie fizycznej praw, które staraliśmy się w przejrzystej formie opisać w dokumencie Informacja o prawach osoby fizycznej.

Swoje prawo mogą Państwo wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Żądanie należy przesłać w formie:

Informujemy, że będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że wskazane powyżej prawa nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.

Zasada informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Obowiązek informacyjny jest to dokument opisujący zakres danych , cele w jakich dane są przetwarzane, podstawę prawną przetwarzania oraz wszelkie informacje o zebranych przez Administratora danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „RODO”.

Jako Administrator danych jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa w jakim zakresie i jakie dane są przez nas przetwarzane. Dlatego, aby ułatwić Państwu dostęp do tych informacji poniżej zamieszczamy kilka dokumentów.

  • Obowiązek informacyjny dla Członków oraz Mieszkańców (LINK)
  • Obowiązek informacyjny dla Dostawców, Wykonawców i ich Pracowników (LINK)
  • Obowiązek informacyjny dla Nadawców korespondencji elektronicznej (LINK)
  • Obowiązek informacyjny dla Najemców lokali użytkowych, powierzchni reklamowych, miejsc postojowych będących w zasobach Spółdzielni (LINK)
  • Obowiązek informacyjny dla Kandydatów do pracy (LINK)
  • Obowiązek informacyjny dla Naszych byłych i obecnych Pracowników (LINK)
  • Obowiązek informacyjny dot. stosowania Monitoringu wizyjnego (LINK)
  • Obowiązek informacyjny dla Uczestników postępowań ofertowych, przetargów (LINK)
  • Obowiązek informacyjny dot. rejestrowania rozmów telefonicznych(LINK)

Proszę pamiętać, że mogą się Państwo z nami skontaktować, w każdej sytuacji:

Administrator danych

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „JARY”
ul. W. Surowieckiego 12
02-785 Warszawa

Nr. tel.: 22 641 66 04
Adres e-mail:

Inspektor Ochrony Danych – Bartosz Bęś

Adres e-mail:
ul. W. Surowieckiego 12
02-785 Warszawa z dopiskiem Ochrona Danych