SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12

zaprasza do konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych:

– na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Cybisa 6 

  o powierzchni 118,62 m²,

– w budynku mieszkalnym przy ul. Dembowskiego 13 o powierzchni  

  192,60 m²  na poziomie niskiego parteru,

– w budynku mieszkalnym przy ul. Dunikowskiego 10 o powierzchni  

  121,70 m²  na poziomie niskiego parteru,

– w budynku mieszkalnym przy ul. Pięciolinii 10 o powierzchni  

  104,24 m²  na poziomie niskiego parteru,

– w budynku mieszkalnym przy ul. Pięciolinii 10 o powierzchni  

  68,77 m²  na poziomie niskiego parteru,

– w pawilonie wolnostojącym  przy ul. Wiolinowej 14

  o powierzchni 316,00 m².

Oferty z podaniem proponowanej stawki najmu, sposobu zagospodarowania i rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie do siedziby Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12 w (02-785) Warszawie, w terminie do dnia 02.10.2023 r. do godz.18:00 z dopiskiem „Konkurs ofert”.

Oferta powinna zawierać m.in.:

  • nazwę i siedzibę oferenta, formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma prowadzić działalność gospodarczą w lokalu, dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, PESEL),
  • oferowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2/netto.

Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, najemca pokrywa opłaty eksploatacyjne.

Zawarcie umowy najmu warunkujemy wpłatą kaucji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji lokali użytkowych, pok. 104,

tel. 22 643-06-50; 535-297-066.

Zapraszamy również na stronę internetową Spółdzielni www.smbjary.waw.pl, na której znajdziecie Państwo informację o lokalach użytkowych o powierzchniach poniżej 100 m2.

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”

Warszawa ul. Surowieckiego 12

oferujemy do wynajęcia
nw. lokale użytkowe:

w pawilonach wolnostojących:

 

ul. Surowieckiego 1235,30 m2,  I piętro
ul. Wiolinowa 14316 m², I piętro
ul. Wiolinowa 1536,56 m², na poziomie niskiego parteru

 

w budynkach mieszkalnych na poziomie niskiego parteru:

ul. Cybisa 6118,62 m²
ul. Cybisa 99 m²
ul. Dembowskiego 13192,60 m²
ul. Dunikowskiego 10121,70 m²
ul. Pięciolinii 10104,24 m²
ul. Pięciolinii 1068,77 m²
ul. Puszczyka 1825,13 m²
ul. Służby Polsce 295,48 m²
ul. Sosnowskiego 164,63 m²

 

 

w budynkach mieszkalnych na poziomie piwnic:

ul. Dembowskiego 19 kl. IV38,74 m²
ul. Herbsta 440,78 m²
ul. Puszczyka 12 kl. IV38,50 m2
ul. Puszczyka 12 kl. IV38,50 m²
ul. Puszczyka 15 kl. II36,00 m²
ul. Puszczyka 18A32,95 m²
ul. Sosnowskiego 4 kl. II7,58 m²

SMB „Jary” dysponuje wolnymi miejscami postojowymi na parkingu niestrzeżonym przy ul. Cybisa 6, w garażu Surowieckiego- Południe oraz przy budynku Służby Polsce 1.

SMB „Jary” dysponuje również wolnymi powierzchniami reklamowymi na ścianach garaży przy ulicy Surowieckiego-Północ, Surowieckiego-Południe, Herbsta-Wschód,
Herbsta-Zachód oraz Pięciolinii-Romera

bliższych informacji udziela Sekcja lokali użytkowych
pok. 104, tel. 22 643 06 50

www.smbjary.waw.pl

Ponadto SMB „Jary” wynajmie gabloty reklamowe na elewacji zewnętrznej Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14 od strony zejścia do stacji Metra Ursynów (kontakt z Sekretariatem Domu Sztuki w dni robocze w godz. 11.00-17.00 tel. 22 643 79 35, 22 641 29 62, e-mail: ).