SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Przetargi 2024

REGULAMIN PRZETARGÓW

Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB “Jary”.

OGŁOSZENIA PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o przetargach – ETAP IV
 1. SIWZ – Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB „JARY”.
 2. SIWZ – Remont instalacji elektrycznej – WLZ w budynku przy ul. Puszczyka 4.
 3. SIWZ – Remont altanek śmietnikowych.
 4. SIWZ – Roboty sanitarne: wymiana zestawu wymiennikowego ciepłej wody w węźle w budynkach przy Al. KEN 103 i 105, remont węzła cieplnego c.o i c.w, w budynku przy Al. KEN 105, wymiana pionów kanalizacji łazienkowej i kuchennej (13 pionów) w budynku przy Herbsta 1.
 5. SIWZ – Wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy Pięciolinii 2.
 6. SIWZ – Remont dachów na budynkach przy ul. Herbsta 4 i ul. Wiolinowej 15.
 7. SIWZ – Wykonanie dokumentacji projektowej p.poż oraz wykonanie ekspertyzy p. poż – dostosowanie do aktualnych wymogów p. poż. w budynku przy ul. Herbsta 4.
 8. SIWZ – Uszczelnienie fasad okiennych od zewnątrz metodą alpinistyczna w budynkach przy Dembowskiego 13 i 14, ul. Służby Polsce 2 i 7, ul. Sosnowskiego 3, ul. Wiolinowa 12.
 9. SIWZ – Przebudowa instalacji kanalizacji odwodnienia garażu Surowieckiego Południe.
 10. SIWZ – Remont lokali przy ul. Cybisa 3 lokal nr 41 – lokal użytkowy, ul. Dembowskiego 23 lokal nr 21 – lokal mieszkalny, ul. Dunikowskiego 3 lokal nr 4 – lokal mieszkalny, Sosnowskiego 2 lokal nr 12 – lokal mieszkalny.
Ogłoszenie o przetargach – ETAP III
 1. SIWZ – Remont altanek śmietnikowych.
 2. SIWZ – Roboty sanitarne: wymiana zestawu wymiennikowego ciepłej wody w węźle w budynkach przy Al. KEN 103 i 105, remont węzła cieplnego c.o i c.w, w budynku przy Al. KEN 105, wymiana pionów kanalizacji łazienkowej i kuchennej (13 pionów) w budynku przy Herbsta 1.
 3. SIWZ – Wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż w budynku przy Pięciolinii 2 oraz wykonanie nawodnionej instalacji p.poż w budynkach przy  ul. Puszczyka 3 i 8.
 4. SIWZ – Remont dachów na budynkach przy ul. Herbsta 4 i ul. Wiolinowej 15.
 5. SIWZ – Wykonanie dokumentacji projektowej p.poż oraz wykonanie ekspertyzy p. poż – dostosowanie do aktualnych wymogów p. poż. w budynku przy ul. Herbsta 4.
 6. SIWZ – Uszczelnienie fasad okiennych od zewnątrz metodą alpinistyczna w budynkach przy Dembowskiego 13 i 14, ul. Służby Polsce 2 i 7, ul. Sosnowskiego 3, ul. Wiolinowa 12.
 7. SIWZ – Remont wjazdu do garażu Surowieckiego Północ od strony północnej oraz południowej.
 8. SIWZ – Przebudowa instalacji kanalizacji odwodnienia garażu Surowieckiego Południe.
 9. SIWZ – Remont zjazd na dolną płytę garażu Herbsta Zachód.
 10. SIWZ – Remont lokali przy ul. Cybisa 3 lokal nr 41 – lokal użytkowy, ul. Dembowskiego 23 lokal nr 21 – lokal mieszkalny, ul. Dunikowskiego 3 lokal nr 4 – lokal mieszkalny, Sosnowskiego 2 lokal nr 12 – lokal mieszkalny.
 11. SIWZ – Wymiana zaworów podpionowych.
 12. SIWZ – Pielęgnacja drzewostanu na terenie administrowanym przez SMB „JARY”; cięcie sanitarne, korygujące, prześwietlające, interwencyjne, montaż wiązań dynamicznych oraz wycinka drzew.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP III

Ogłoszenie o przetargach – ETAP II
 1. SIWZ – Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB „JARY”.
 2. SIWZ – Wymiana instalacji WLZ w budynkach przy ulicy: Cybisa 2, Cybisa 9, Pięciolinii 1, Puszczyka 4, Puszczyka 13, Puszczyka 18, Służby Polsce 2, Sosnowskiego 4, Wiolinowa 1, Wiolinowa 5, Wiolinowa 11.
 3. SIWZ – Wykonanie ekspertyz ornitologicznych w budynkach przy ulicy: Cybisa 2, Cybisa 5, Cybisa 6, Dembowskiego 4, Dembowskiego 15, Dunikowskiego 2, Dunikowskiego 4, Dunikowskiego 5, Dunikowskiego 10, Herbsta 4, Pięciolinii 3, Pięciolinii 5, Pięciolinii 8, Puszczyka 1, Puszczyka 5, Puszczyka 11, Puszczyka 12, Puszczyka 15, Puszczyka 17/19, Służby Polsce 4, Sosnowskiego 1, Sosnowskiego 2, Sosnowskiego 3, Wiolinowa 3, Wiolinowa 7, Wiolinowa 10, Wiolinowa 13.
 4. SIWZ – Wymiana ogrodzenia placów zabaw przy budynkach Dunikowskiego 3, Herbsta 4 i Wiolinowa 3. Doposażenie siedmiu placów zabaw w zabawki przy budynkach Dembowskiego 13, Dunikowskiego 3 i 6, Herbsta 4, Pięciolinii 2 i 10 i Wiolinowa 3.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP II 

 Ogłoszenie o przetargach – ETAP I
 1. SIWZ – Remont rampy na dziedzińcu wewnętrznym i remont rampy od strony zachodniej pawilonu przy ul. Surowieckiego 12.
 2. SIWZ – Remont pomieszczenia głównego i pomieszczenia receptury APTEKA w pawilonie przy ul. Puszczyka 9.
HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” – ETAP I

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA PRZETARGOWE

 1. Ogłoszenie przetargu na zakup pakietu na usługi zdrowotne dla pracowników Spółdzielni